Dana 22.01.2021. doneta je odluka o akciji koja će trajati od 30.01.2021. do 28.02.2021.